Category Archives: ตาสองชั้น

ตาสองชั้นที่สวยธรรมชาติ ต้องไม่มีหนังตาส่วนเกิน ไม่มีภาวะหนังตาตกทับชั้นตา หรือหนังตาตกทับดวงตา ที่เป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาตาไม่เท่ากัน